Aug 05, 2023
synthetix-chart

Crypto | Synthetix (SNX)

 • Entry:  2.4
 • Stoploss: 2.287
 • Take Profit: 3.62

Max Risk Reward Ratio: 7.68

Theo dõi giá hiện tại: LINK TO CHART

vietcombank-chart-aug-2023

Chứng Khoán | Vietcombank (VCB)

 • Mua: 88000

 • Cắt lỗ: 86

 • Chốt lời: 96

Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tối đa: 4.25

Theo dõi giá hiện tại: LINK TO CHART

vietinbank-chart-aug-2023

Chứng Khoán | Vietinbank (CTG)

 • Mua: 30.5 – 29.5

 • Cắt lỗ: 29.25

 • Chốt lời: 33

Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tối đa: 4

Theo dõi giá hiện tại: LINK TO CHART

masan-group-chart-thang-8-nam-2023

Chứng Khoán | Masan (MSN)

 • Mua: 83 – 82

 • Cắt lỗ: 78.8

 • Chốt lời: 91

Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tối đa: 2.35

Theo dõi giá hiện tại: LINK TO CHART